Media

「對唔住-父子篇」

一句「對唔住」,
包含住一種關懷、一種關心。
所以對唔住,明白您未必需要呢個廣告,但我哋都會播落去,因為當遇上有需要嘅人,康業信貸快遞都想成為佢嘅後盾。

< Back